Artimiausi renginiai

Magistro darbų ES tematika konkursas

Sukurta 2020.07.17 / Atnaujinta 2022.08.29 11:52

Dalyvauk konkurse „Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika“!

Užsienio reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kviečia studentus dalyvauti ministerijos organizuojamame konkurse „Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika“. Konkurso nugalėtojams bus skiriami piniginiai prizai.

Konkurso tikslas - skatinti aukštojo mokslo antrosios studijų pakopos studentus gilinti kompetenciją Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo temomis, populiarinti mokslinius tyrimus ES tematika, motyvuoti studentus specializuotis ES klausimais, puoselėti valstybės ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą rengiant aukšto lygio ES reikalų specialistus ir mokslininkus, kurie prisidėtų prie ES politikos veiksmingo įgyvendinimo ir Lietuvos interesų Europos Sąjungoje užtikrinimo.

Dalyvavimo konkurse reikalavimai ir tvarka

Konkurse kviečiami dalyvauti asmenys, kurie 2021-2022 akademiniais metais buvo Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo institucijų antrosios studijų pakopos studentai ir apgynė ne mažiau kaip „labai gerai“ įvertintą magistro darbą ES politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, elektroniniu paštu [email protected] iki 2022 m. rugsėjo 13 d. (imtinai) turi pateikti:

  1. Užpildytą konkurso paraišką.
  2. Magistro darbą (.pdf formatu).
  3. Magistro darbo santrauką iki 3 lapų (.pdf formatu), kurioje turi būti aprašytas darbo objektas, tikslas ir/arba problema, uždaviniai, gauti rezultatai, siūlomi sprendimai, tolesnės analizės galimybės, praktinės darbo pritaikymo galimybės.
  4. Konkurso dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą .jpg arba .pdf formatu).
  5. Antrosios pakopos studijų baigimą patvirtinančio diplomo, pagrindžiančio konkurso dalyvio įgytą aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kopiją (skenuotą .jpg arba .pdf formatu).

Konkurso paraišką su priedais gali pateikti tik pats magistro darbo autorius. Konkurso paraiška su priedais teikiama vienu elektroniniu laišku. Magistro darbo santrauka ir Konkurso paraiška turi būti pateikiamos tik lietuvių kalba. Magistro darbas gali būti pateikiamas ir anglų kalba.

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai ir konkurso komisijos nariai konkurse dalyvauti negali.

Darbų vertinimas ir apdovanojimas

Konkursui pateiktus formalius reikalavimus atitikusius magistro darbus vertins Užsienio reikalų ministerijos kanclerio potvarkiu sudaryta ekspertų komisija, susidedanti iš ministerijos ir konkurso koordinatoriaus pasiūlytų viešojo ir nevyriausybinio sektorių, verslo ir aukštojo mokslo institucijų atstovų.

Piniginiai prizai skiriami vertinimo komisijos konsensusu geriausiais pripažintų magistrų darbų autoriams ir paskirstomi taip:

  1. I vieta – 1000 eurų.
  2. II vieta – 800 eurų.
  3. III vieta – 400 eurų.
  4. I skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą komisijos kriterijų) – 200 eurų.
  5. II skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą komisijos kriterijų) – 200 eurų.

Daugiau informacijos apie konkursą ir darbų pateikimo sąlygas galima rasti konkurso nuostatuose.