Kaip mus rasti?

Tel. +27 (0) 12 760 9000
El. paštas

Darbo skelbimai

Sukurta 2020.01.22 / Atnaujinta 2024.03.11 10:16

Lietuvos Respublikos ambasada Pietų Afrikos Respublikoje skelbia atranką užimti konsulinio skyriaus raštvedžio pareigybę.

Bazinis pareiginės algos koeficientas nuo 0,8

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba  nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Raštvedžio funkcijos:

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio statuto 14–42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą;
 3. pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 5. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 6. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 9. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 10. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
 11. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 12. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumai kandidatams užimti šias pareigas – leidimas gyventi ir dirbti PAR, darbo patirtis ES šalies ambasadoje tokiose pačiose ar analogiškose pareigose, darbo su vizų programa VIS (Visa Information System) patirtis, diplomatinio protokolo išmanymas.

Papildoma informacija:

 • Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.
 • Numatoma darbo ambasadoje pradžia – 2024 m. gegužės-birželio mėn. Kandidatas bus tikrinamas dėl galimybės suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pretendentų prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių arba anglų kalba el. paštu: [email protected] iki 2024 m. kovo 15 d. 16.00 val. (Lietuvos laiku). Kandidatai asmeniškai bus kviečiami pokalbiui ambasadoje arba nuotoliniu būdu per Teams arba Zoom platformą.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu: [email protected]

 

 


 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha