Kaip mus rasti?

Tel. +27 (0) 12 760 9000
El. paštas

Garbės konsulai

Sukurta 2015.01.29 / Atnaujinta 2020.03.30 11:53

Ivor Geoffrey Feinberg
Garbės konsulas Pretorijoje

Adresas Suite 401, 4th Floor Savelkouls Building,
256 Paul Kruger Street
Corner Pretorius and Paul Kruger Streets
Pretoria 0002
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Adresas korespondencijai PO Box 1430,
Pretoria 0001
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Telefonas +271 2328 3550
Faksas +271 2323 5498
E. pašto adresas [email protected]

Raymond Joffe
Garbės konsulas Johanesburge

Adresas 1st Floor, Killarney Mall,
60 Riviera Road, Killarney
Johannesburg 2193
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Telefonas +271 1486 3660
Faksas +271 1486 3650
E. pašto adresas [email protected]; [email protected]

Paul Raymond Berman
Garbės konsulas Vakarų Kapo, Šiaurės Kapo ir Rytų Kapo provincijose

Adresas The Point Suite 802,
76 Regent Road,
Sea Point, Cape Town
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Telefonas +27 21 439 9030
Faksas +27 21 434 0473
E. pašto adresas [email protected]

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai