Kaip mus rasti?

Tel. +27 (0) 12 760 9000
El. paštas

Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2015.12.11 / Atnaujinta 2023.01.26 09:28

Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso, asmens tapatybės kortelės (ATK) išdavimo gali kreiptis:

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas nėra tęsiamas, t.y. vietoje turimo dokumento išduodamas naujas.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos pasą / ATK išduoda tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei pasas / ATK keičiami pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – dokumentų išdavimo laikas gali būti ilgesnis.

Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.

ATK kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims, vyresniems nei 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu šie asmenys gali atvykę asmeniškai arba, pateikę rašytinį prašymą, per iš anksto asmeniškai apmokėtą kurjerį. Vokas su slaptažodžiu gali būti atiduotas kurjeriui arba įgaliotam asmeniui tik po to, kai savininkas raštu patvirtins ambasadai, kad ATK buvo gauta.

Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Dokumentų Lietuvos Respublikos pasui ir/arba ATK gauti pateikimo tvarka

Dėl paso ir / arba ATK išdavimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Tačiau asmenims vyresniems nei 16 bet jaunesniems nei 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos paso / ATK išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėju.

Jeigu kreipiamasi dėl paso ir / arba ATK vietoje turėto (-ų) išdavimo asmeniui jaunesniam nei 16 metų, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.

Kreipiantis dėl paso / ATK pasikeitus pavardei po santuokos / ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Vienam iš tėvų pateikiant vaiko nuo 1 metų iki 16 metų prašymą pasui / ATK, turi dalyvauti pats vaikas. Pateikiant dokumentus vaiko, jaunesnio nei 1 metai pasui – vaiko į konsulinę įstaigą gabenti nereikia.

Pasas / ATK konsulinėje įstaigoje išduodamas tik piliečiui deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

Asmenims vyresniems nei 16 metų:

 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Pareiškėjo amžių atitinkančią nuotrauką (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje).
 • Sumokėti konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą (mokestis imamas vietoje, ZAR, banko kortele).

Vaikams jaunesniems nei 16 metų:

 • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Užsienio valstybės pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Užsienio valstybės pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje).
 • Sumokėti konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą (mokestis imamas vietoje, banko kortele).
 • Vaiko amžių atitinkančią nuotrauką (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
 • Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje:

 

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei turima, Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.

Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.

 

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą imamas tik banko kortele, ZAR ir sudaro 100 EUR ekvivalentą pagal kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną Europos centrinio banko nustatyta ZAR / EUR kursą.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • 100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

SVARBU: Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka.

Lietuvos Respublikos paso atsiėmimo tvarka

Atsiėmimas ambasadoje

Apie tai, kad pasas arba asmens tapatybės yra pagaminti ir juos galima atsiimti, informuojama el. paštu. Užsiregistruoti atsiėmimui galėsite čia Consul Information Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (urm.lt)

Pasą arba asmens tapatybės kortelę ambasadoje atsiimti gali:

 • Pats pilietis;
 • Piliečio rašytiniame prašyme išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodytas asmuo, pateikęs galiojantį asmens dokumentą;
 • Piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine forma patvirtintą įgaliojimą;
 • Kitas teisėtas atstovas.

Reikia pateikti turimą pasą arba asmens tapatybės kortelę (jeigu neprarasti ir dar galioja).

Atsiimti piliečio iki 16 metų pasą arba asmens tapatybės kortelę turi vienas iš tėvų arba globėjų, pateikęs savo ir vaiko pasą arba asmens tapatybės kortelę (jeigu neprarasti ir yra galiojantys).

Atsiimti piliečio nuo 16 iki 18 metų pasą arba asmens tapatybės kortelę gali pats pilietis arba vienas iš tėvų, globėjų, pateikęs savo ir vaiko pasą arba asmens tapatybės kortelę (jeigu neprarasti ir yra galiojantys).

Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Sertifikatai (asmens elektroninės atpažinties sertifikatas ir kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas), kurie išduodami asmenims nuo 14 metų amžiaus su asmens tapatybės kortele, įteikiami tik asmeniškai atvykus arba paštu. Atstovai (tėvai, globėjai) arba kiti įgalioti asmenys minėtų sertifikatų atsiimti negali.

Siuntimas per kurjerį

Pasas arba asmens tapatybės kortelė gali būti atsiimami siunčiant kurjerį ir apmokant visas su šiuo siuntimu susijusias išlaidas. Kiekvienas dokumentas yra siunčiamas atskirai. Šį pageidavimą būtina nurodyti kreipiantis dėl asmens dokumento išdavimo.  Dokumentai bus siunčiami paštu tik po to kai bus patvirtinta, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas yra apdraustas mažiausiai 100 EUR suma.

Asmens tapatybės kortelės, išduodamos asmeniui vyresniam nei 14 metų (kuomet pageidaujama, kad asmens tapatybės kortelėje būtų įrašyti sertifikatai), siuntimui reikalingi du atskiri kurjerio vokai, kiekvienas apdraustas mažiausiai 100 EUR. Viename iš jų bus siunčiama asmens tapatybės kortelė, o kitame asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatai. Jeigu nepageidaujama, kad asmens tapatybės kortelėje būtų įrašyti sertifikatai, tuomet pakanka vieno apdrausto voko.

Kurjeriu gavus pasą, asmens tapatybės kortelę, asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatus būtina užpildyti kartu gautą pranešimą ir jį nuskenavus arba nufotografavus atsiųsti į ambasadą elektroniniu paštu, nurodytu prašymo formoje. Jeigu elektroniniu paštu to padaryti galimybės nėra, pranešimą į ambasadą galima siųsti ir paštu.

Tik gavus pranešimą, pasas arba asmens tapatybės kortelė arba asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatai bus aktyvuoti ir pradės galioti.

Trūksta informacijos?

 

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Migracijos departamento arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha