Kaip mus rasti?

Tel. +27 (0) 12 760 9000
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2020.11.09 / Atnaujinta 2022.08.01 17:49

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų ir tarptautinių gimimo bei santuokos liudijimų išdavimas

Prašymus išrašų išdavimui ir / arba dokumentų pareikalavimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Pretorijoje, Pietų Afrikos Respublika, gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba nustatyta tvarka jų įgalioti asmenys.

Priėmimui dėl Lietuvos Respublikoje registruotų civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų ir tarptautinių gimimo bei santuokos liudijimų išdavimo asmeniškai būtina registruotis ambasados lankytojų registracijos sistemoje.

Civilinės metrikacijos skyriams prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS. Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie paslaugas.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje įregistruota santuoka turi būti įtraukta į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Santuokai įtraukti į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildytas prašymas apskaityti santuoką;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas*;
  • Abiejų sutuoktinių originalūs, galiojantys pasai;
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį*.

* Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ar legalizuoti jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Vaiko, kurio tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas užsienio valstybėje, turi būti įtrauktas į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimui į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas**;
  • Abiejų tėvų originalūs, galiojantys pasai;
  • Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra susituokę**;
  • Tėvystės pripažinimo pareiškimas arba teismo sprendimas dėl tėvystės nustatymo, jeigu vaiko tėvai nėra susituokę, išskyrus atvejus, kai vaikas įgijęs užsienio valstybės pilietybę (šiuo atveju pateikiamas vaiko pasas).


** Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasus) turi būti patvirtinti Apostille arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir išversti į lietuvių kalbą.

SVARBU

Ambasada turi teisę paprašyti pateikti papildomų dokumentų, susijusių su prašymu ir/arba jo pateikimu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha