Kaip mus rasti?

Tel. +27 (0) 12 760 9000
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2020.11.09 / Atnaujinta 2021.09.29 10:54

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų ir tarptautinių gimimo bei santuokos liudijimų išdavimas

Prašymus išrašų išdavimui ir / arba dokumentų pareikalavimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Pretorijoje, Pietų Afrikos Respublika, gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba nustatyta tvarka jų įgalioti asmenys.

Priėmimui dėl Lietuvos Respublikoje registruotų civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų ir tarptautinių gimimo bei santuokos liudijimų išdavimo asmeniškai būtina registruotis ambasados lankytojų registracijos sistemoje KONSREG.

Prašymų formas pildymui rasite Vilniaus CMS interneto svetainėje pasirinkite „ Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba“.

 • Atvykus į ambasadą gali būti teikiami šie prašymai:
  • įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus (toliau – CBA).
  • pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti CBA įrašus (persiunčiami į Vilniaus CMS);
  • registruoti gimimą, santuoką ar mirtį;
  • išduoti CBA įrašus liudijančius išrašus.
 • Registruotu paštu ar per kurjerį gali būti teikiami tik sekantys prašymai:
  • registruoti gimimą, santuoką ar mirtį;
  • išduoti CBA įrašus liudijančius išrašus.

Lietuvos Respublikoje veikiančioms civilinės metrikacijos įstaigoms (CMS) visus aukščiau išvardintus prašymus, o taip pat ir prašymą išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, užsienyje gyvenantys asmenys gali teikti: atvykę į CMS, per MEPIS informacinę sistemą, registruotu paštu arba per kurjerį, o prašymus įregistruoti santuoką – ir el. ryšio priemonėmis.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami.

Vietoje jų, Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje Pretorijoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, tame tarpe tarptautinės formos gimimo, santuokos, mirties įrašų išrašus (forma A, forma B ir forma C) išduodamus pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (šių išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille, versti į užsienio kalbą (taikoma šalyse prisijungusiose prie šios Konvencijos).

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.
Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (išrašų iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašų, išduotų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis):

 • Prašymą galima pateikti jei Jūsų pirminis civilinės būklės akto įrašas sudarytas Lietuvoje. Išrašas išduodamas tą pačią dieną, kai pateikiate dokumentus. Jeigu duomenų apie Jūsų civilinės būklės įrašus Gyventojų registre nėra, išrašo išdavimas gali užtrukti iki 2 savaičių.
 • Dokumentai, pateikiami prašant pareikalauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (iš civilinės metrikacijos skyriaus Lietuvoje – gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo):
  • Prašymas;
  • Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • Atstovavimą pateikti prašymą patvirtinantis, nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas (kai prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo);
  • Konsulinis mokestis

Prašymą išduoti išrašą galima pateikti jei Jūsų civilinės būklės akto įrašas sudarytas Lietuvoje arba užsienyje (tuo atveju jei civilinės būklės pasikeitimai įtraukti į apskaitą Lietuvoje).

Išrašo gavimas gali užtrukti iki 2 mėnesių.

SVARBU

Ambasada turi teisę paprašyti pateikti papildomų dokumentų, susijusių su prašymu ir/arba jo pateikimu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha